combo thác khói chú tiểu

Ý NGHĨA THÁC KHÓI CHÚ TIỂU

Chú tiểu đại diện cho hình tượng của người xuất gia để học đạo từ tuổi nhỏ. Thể hiện sự trong sáng, hồn nhiên, vô tư, không vướng phải những chuyện tai tiếng ở trần đời. Những nơi linh thiêng, thanh tịnh như chùa, bàn thờ Phật hay những góc làm việc; góc thiền, thư …