chương trình lễ Vu Lan

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẠI LỄ VU LAN

DÂNG ƯỚC NGUYỆN CHÂN THÀNH – CẦU MONG CHA MẸ ĐỜI ĐỜI BÌNH AN! Mỗi năm, cứ gần đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu. Thời tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay để chuẩn bị đón lễ Vu Lan về, đó là …