Hương Trầm Que Phổ Thông 38cm – T70 (0.5K)

100.000 VNĐ

Hương Trầm Tân Nguyên loại phổ thông, bao 0.5kg

  • Mã sản phẩm: T70(0.5K)
  • Thành phần: Bột trầm, bột keo bời lời, tăm tre 
  • Số lượng: 343 que
  • Thời gian cháy: 60 phút

Nhang trầm thường dùng trong dâng hương Phật, bàn thờ gia tiên, thanh lọc không khí, mang lại tài vượng, may mắn cho gia đình theo quan niệm phong thủy.