Hương Trầm Nụ Cao Cấp – TT45C2(0.5K)

450.000 VNĐ

Hương Trầm Tân Nguyên loại nụ cao cấp, bao nylon 0,5kg

  • Mã sản phẩm: TT45C2(0.5K)
  • Thành phần: Bột trầm hương, bột keo bời lời
  • Số lượng:  260 – 280 viên
  • Thời gian cháy: 20 phút 

Trầm nụ/ trầm tháp dùng xông các dịp khai trương, tân gia, tất niên,… giúp khử mùi, khử tà uế, mang tài lộc, vượng khí, may mắn đến gia chủ.