Hương Trầm Nụ Cao Cấp – TT45C1(1K)

380.000 VNĐ

Hương Trầm Tân Nguyên loại nụ cao cấp, bao nylon 1kg

  • Mã sản phẩm: TT45C1(1k)
  • Thành phần: Bột trầm hương, bột keo bời lời
  • Số lượng: 634 viên
  • Thời gian cháy: 20 phút 

Trầm nụ/ trầm tháp dùng xông nhà, khử mùi, khử tà uế, mang tài lộc, vượng khí, may mắn đến gia chủ.