Quý khách có thể mua hàng tại các địa điểm dưới đây:

1. Cửa hàng trưng bày và bán lẻ Hương Sạch Tân Nguyên: 06 Phong Châu, Tp. Huế (bên cạnh BigC Huế, miễn phí ship hàng với hóa đơn từ 100.000đ trở lên, liên hệ 0906.526.246)

2. Công ty Tân Nguyên: 73 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, Tp. Huế

3. Công Ty HAV: 26C Hà Huy Giáp, Tp. Huế

4. Cửa hàng tạp hóa Hoa Chính: 133 Bà Triệu, Tp. Huế

5. Cửa hàng vàng mã Dì Năm: 76 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

6. Cửa hàng Thanh Hương: 19 Chợ Cống, Tp. Huế

7. Cửa hàng chị Vân: 39 Đặng Dung, Tp. Huế

8. Cửa hàng Dì Hồng: 126 Tăng Bạc Hổ, Tp. Huế

9. Cửa hàng Nhật Thiện: 32 Võ Thị Sáu, Tp. Huế

10. Cửa hàng Anh Tâm: 218 Nguyễn Trãi, Tp. Huế

11. Cửa hàng Thu Quốc: chợ An Bằng, Tp. Huế

12.Cửa hàng chị Ty: 264 Phan Chu Trinh, Tp. Huế

13. Cửa hàng Xuân Phú: 09 Dục Thanh, Vĩ Dạ – Tp. Huế

14. Cửa hàng Dì Thúy: 13 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

15. Cửa hàng Anh Tí: 32 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

16. Cửa hàng chị Tịnh: 14 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

17. Cửa hàng chị Huệ: 16 Trần Trúc Nhẫn, Tp. Huế

18. Tạp Hóa Minh Châu: 268 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

19. Cửa hàng vàng mã Chị Na: Nguyễn Gia Thiều, Tp. Huế

20. Siêu Thị Gia Lạc: Phú Thượng, Phú Vang, TT.Huế

21. Trà Cung Đình Đức Thượng: 24 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

22. Cửa hàng Chị Tình: 14 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

23. Cửa hàng Chị Huệ: 18 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

24. Cửa hàng Dì Lý: 58 Nguyễn Gia Thiều, Tp. Huế

25. Cửa hàng Chị Nhi: 89 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế

26. Cửa hàng Dì Bích: 35 Bến Nghé, Tp. Huế

27. Cửa hàng Dì Vân: 39 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế

28. Cửa hàng Dì Lài: 268 Tăng Bạch Hổ, Tp. Huế

29. Cửa hàng Anh Hòa: 31 Tố Hữu, Tp. Huế

30. Cửa hàng Ngọc Su: Hồ Chí Minh, A Lưới, TTHuế

31. Cửa hàng Dì Bồng: 50 Hồng Chương, Tp. Huế

32. Cửa hàng Chị Yến: 83 Đặng Huy Trứ, Tp. Huế

33. Cửa hàng Chị My: 34 Điện Biên Phủ, Tp. Huế

34. Cửa hàng Chị Ty: 264 Phan Chu Trinh, Tp. Huế

35. Cửa hàng Dì Lệ: 405 Chi Lăng, Tp.Huế

36. Cửa hàng Chị Ty: 98 Nguyễn Lộ Trạch, Tp. Huế

37. Cửa hàng Dì Bé: 29 Đặng Văn Ngữ, Tp. Huế

38. Cửa hàng Chị Vui: 101 Ông Ích Khiêm, Tp. Huế

39. Cửa hàng Phương Anh: Quốc Lộ 49, Tp. Huế

40. Cửa hàng Anh Tèo: Chợ An Cựu, Tp. Huế

41. Cửa hàng Chị Quyên: Chợ An Cựu, Tp. Huế

42. Cửa hàng Chị Chi: Chợ An Cựu, Tp. Huế

43. Cửa hàng Mệ Gái: Chợ An Cựu, Tp. Huế

44. Cửa hàng Kim Cúc: Chợ Thủy Dương, Tp. Huế

45. Cửa hàng Chị Na: Chợ Cống, Tp. Huế

46. Cửa hàng Chị Hương: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

47. Cửa hàng Chị Lan: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

48. Cửa hàng Chị Tý: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

49. Cửa hàng Chị Tâm: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

50. Cửa hàng Dì Tám: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

51. Cửa hàng Chị Bé: Chợ Đông Ba, Tp. Huế

52. Cửa hàng Dì Huế: Chợ Mai Phú Vang, T.T.Huế

53. Cửa hàng Dì Thiện: Chợ Trường An, Tp. Huế

54. Cửa hàng anh Huy: Chợ Trường An, Tp. Huế

55. Cửa hàng Dì Giàu: Chợ Thủy Dương, T.T.Huế

56. Cửa hàng Chị Trinh: Tỉnh Lộ 10, Tp. Huế

57. Cửa hàng Chị Loan: Chợ An Cựu, Tp. Huế