Hiển thị tất cả 10 kết quả

-8%

Yến thô nguyên tổ

CHÂN YẾN SẠCH (100G)

3,500,000
-3%

Yến thô nguyên tổ

TỔ SỢI SET BABY

3,500,000
-4%

Yến thô nguyên tổ

TỔ YẾN THÔ LOẠI A (100G)

2,700,000
-7%

Yến thô nguyên tổ

TỔ YẾN THÔ LOẠI B (100G)

2,500,000
-3%

Yến thô nguyên tổ

TỔ YẾN TINH CHẾ LOẠI 1 (100G)

3,800,000
-7%
4,200,000
-2%
4,700,000
-2%
4,200,000
-3%

Yến thô nguyên tổ

YẾN SÀO TINH CHẾ RỐI (100G)

3,000,000