Author Archives: Phương Tuấn

Hương Sạch Tân Nguyên được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019

Ngày 05/08/2019, Hương Sạch Tân Nguyên vinh dự được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019. Liên tiếp nhiều năm liền tham dự và đều đạt giải cao, đây là vinh dự cũng là động lực để Hương sạch Tân Nguyên phát triển hơn nữa …