Thờ cúng

Một nén trầm sáng tối – Dẫn lối Phúc – Lộc – Tài

Chuyện nhang khói ngày thắp mấy lần,  đương nhiên không áp đặt, bởi điều đó tùy tâm hướng niệm của mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm xưa nay, chúng ta nên thắp hương hàng ngày vì thắp hương là một tập tục có từ lâu đời của người Việt. Nén hương thể hiện sự …

Một nén hương sạch thành tâm hơn hẳn bó hương tẩm mùi thiếu lòng thành kính

Có một điều mà chúng ta nhận thấy mỗi ngày là: người Việt thường thắp hương rất nhiều để tưởng nhớ về người đã khuất hay dâng lên các đấng tâm linh, nhưng phải bịt mũi hay bỏ ra ngoài vì bị cay mắt, khó thở, thì hiểu rộng hơn, đấng mà chúng ta muốn …