Hương Trầm Nụ Phổ Thông Túi Nửa Kg – TT45C1(0.5K)

230.000 VNĐ

Hương Trầm Tân Nguyên loại nụ cao cấp, 0,5kg, 317 viên

  • Mã sản phẩm: TT45C1(0.5K)
  • Thành phần: Bột trầm, bột keo bời lời
  • Số lượng: 317 viên
  • Thời gian cháy: 20 phút 

Trầm nụ/ trầm tháp dùng xông nhà, khử mùi, khử tà uế, mang tài lộc, vượng khí, may mắn đến gia chủ.